Alvállalkozóinkkal szembeni követelmények

1. A vállalkozással szemben támasztott követelmények:

 • Rendelkezzen érvényes CMR biztosítással.
 • Rendelkezzen megfelelő tevékenységi engedéllyel.
 • Rendelkezzen a fuvarok teljesítéséhez szükséges közlekedési engedélyekkel, jármű, gépkocsivezetői és vámokmányokkal.
 • Szakmai múltja ellenőrizhető, súlyos hiba- és visszaélésmentes legyen.
 • Korrekt üzleti magatartást tanúsítson, megbízója üzleti érdekeit tartsa tiszteletben, fuvart csak a megbízó írásos hozzájárulásával adjon tovább.

 

2. A járművekkel szemben támasztott követelmények

 • Legyenek alkalmasak az adott fuvarfeladatra.
 • Teljesítsék a hazai és/vagy nemzetközi műszaki és környezetvédelmi előírásokat.
 • Műszaki állapotuk kielégítő legyen, járat közbeni meghibásodások ne forduljanak elő.
 • Rendelkezzenek közvetlen elérést biztosító kommunikációs eszközzel.
 • Rendelkezzenek a rakomány rögzítéséhez szükséges eszközökkel.

 

3. A gépkocsivezetőkkel szemben támasztott követelmények (alvállalkozó gépkocsivezetői is):

 • Rendelkezzenek nemzetközi gépkocsivezetői szakvizsgával.
 • Tartsák be a fuvarozási megbízásban megadott határidőket.
 • Tegyenek eleget az előírt bejelentkezési kötelezettségüknek.
 • Minden esetben ellenőrizzék az átvett rakományt darabszám és a csomagolás állapota szerint, az esetleges eltérést jelezzék, és az árut fenntartással vegyék át.
 • A felmerült problémákat haladéktalanul jelezzék.
 • A kapott utasításokat tartsák be.